บริการรับส่งสินค้า แบบเหมาคัน ขนส่งสินค้า กทม.- หาดใหญ่ - สงขลา และทั่วประเทศ

บริการรับส่งสินค้า แบบเหมาคัน ขนส่งสินค้า กทม.- หาดใหญ่ - สงขลา และทั่วประเทศ

บริการรับขนส่งสินค้า และวัสดุภัณฑ์ ขนส่งแบบเหมาคัน

กทม.> หาดใหญ่ , สงขลา

1. บริการรับขนส่งสินค้า รับจ้างส่งของ บริการขนส่งเหมาคัน จากต้นทาง กรุงเทพ >หาดใหญ่ >สงขลา ขนส่งภาคใต้ (ทั้งไปและกลับ)

2. บริการรับขนส่งสินค้า แบบเหมาคัน ขนส่งทั่วประเทศ โดยรถ 6ล้อ 10ล้อ กระบะตู้ทึบ-คอกสูง ฯลฯ 

* บริการจัดรถไปรับสินค้าที่จุดรับสินค้าต้นทาง เพื่อขนส่งไปยังปลายทาง ทั่วประเทศ

* ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับ-ส่ง สินค้าผิดกฎหมาย สิ่งมีชีวิต หรือวัตถุอันตราย ทุกประเภท

* สามารถติดตามสถานะสินค้าได้ ตั้งแต่ต้นทาง ถึง ปลายทาง


สาขากรุงเทพฯ :  โทร. 081-8977241, 095-0846997

                            Line ID: psmoving60


สาขาหาดใหญ่ :  โทร. 091-4619588, 080-8034986

                            Line ID: psmoving99

Tags : บริการรับส่งสินค้า แบบเหมาคัน ขนส่งสินค้า กทม.- หาดใหญ่ - สงขลา  ขนส่งทั่วประเทศ

view